Chính sách

Chính sách bán hàng của chúng tôi là bán hàng thông qua các đại lý phân phối tại các tỉnh thành.

Chúng tôi chỉ bán hàng thông qua hệ thống đại lý chứ không bán hàng trực tiếp.

Chúng tôi niêm trần giá bán, đại lý chỉ được bán giá thấp hơn giá trần chúng tôi niêm yết.

Bảo hành theo chính sách của Công ty. Toàn bộ sản phẩm của chúng tôi được bảo hành 15 năm, chúng tôi cam kết chế độ bảo hành của mình thông qua đại lý.

Những công trình lớn chúng tôi giảm giá cho khách hàng thông qua đại lý.

Top