SẢN PHẨM

mỗi trang
Ốp gỗ nhựa composite EUP-W146H21

Ốp gỗ nhựa composite EUP-W146H21

Ốp tường, trần ngoại thất. Độ bền trên 20 năm

1,064,000 đ
Lam gỗ nhựa EUPWOOD EUP-S60H30

Lam gỗ nhựa EUPWOOD EUP-S60H30

Lam gỗ nhựa EUPWOOD EUP-S60H30

90,750 đ
Lam gỗ nhựa EUPWOOD EUK-S150H50

Lam gỗ nhựa EUPWOOD EUK-S150H50

Lam gỗ nhựa EUPWOOD EUK-S150H50

310,200 đ
Lam gỗ nhựa EUPWOOD EUP-K150H35

Lam gỗ nhựa EUPWOOD EUP-K150H35

Lam gỗ nhựa EUPWOOD EUP-K150H35

313,500 đ
Lam gỗ nhựa EUPWOOD EUK-S100H50

Lam gỗ nhựa EUPWOOD EUK-S100H50

Lam gỗ nhựa EUPWOOD EUK-S100H50

169,400 đ
Lam gỗ nhựa EUPWOOD EUK-S100H25

Lam gỗ nhựa EUPWOOD EUK-S100H25

Lam gỗ nhựa EUPWOOD EUK-S100H25

136,400 đ
Lam gỗ nhựa EUPWOOD EUK-S65H25

Lam gỗ nhựa EUPWOOD EUK-S65H25

Lam gỗ nhựa EUPWOOD EUK-S65H25

84,700 đ
Lam gỗ nhựa EUPWOOD EUK-S50H25

Lam gỗ nhựa EUPWOOD EUK-S50H25

Lam gỗ nhựa EUPWOOD EUK-S50H25

77,000 đ
Lam gỗ nhựa EUPWOOD EUP-S40H25

Lam gỗ nhựa EUPWOOD EUP-S40H25

Lam gỗ nhựa EUPWOOD EUP-S40H25

53,900 đ
Lam trần hộp gỗ nhựa EUPWOOD EUK-L100H40

Lam trần hộp gỗ nhựa EUPWOOD EUK-L100H40

Lam trần hộp gỗ nhựa EUPWOOD EUK-L100H40

93,500 đ
Lam trần hộp gỗ nhựa EUPWOOD EUK-L60H40

Lam trần hộp gỗ nhựa EUPWOOD EUK-L60H40

Lam trần hộp gỗ nhựa EUPWOOD EUK-L60H40

75,900 đ
Lam trần hộp gỗ nhựa EUPWOOD EUK-L55H40

Lam trần hộp gỗ nhựa EUPWOOD EUK-L55H40

Lam trần hộp gỗ nhựa EUPWOOD EUK-L55H40

56,100 đ
Ốp sóng gỗ nhựa EUPWOOD EUK-WL218H57

Ốp sóng gỗ nhựa EUPWOOD EUK-WL218H57

Ốp sóng gỗ nhựa EUPWOOD EUK-WL218H57

1,265,000 đ
Ốp sóng gỗ nhựa EUPWOOD EUK-WL198H15

Ốp sóng gỗ nhựa EUPWOOD EUK-WL198H15

Ốp sóng gỗ nhựa EUPWOOD EUK-WL198H15

792,000 đ
Ốp sóng gỗ nhựa EUPWOOD EUK-WL169H15

Ốp sóng gỗ nhựa EUPWOOD EUK-WL169H15

Ốp sóng gỗ nhựa EUPWOOD EUK-WL169H15

814,000 đ
Ốp sóng gỗ nhựa EUPWOOD EUK-WL204H30

Ốp sóng gỗ nhựa EUPWOOD EUK-WL204H30

Ốp sóng gỗ nhựa EUPWOOD EUK-WL204H30

957,000 đ
Ốp sóng gỗ nhựa EUPWOOD EUK-WL130H26

Ốp sóng gỗ nhựa EUPWOOD EUK-WL130H26

Ốp sóng gỗ nhựa EUPWOOD EUK-WL130H26

781,000 đ
Ốp sóng gỗ nhựa EUPWOOD EUK-WL159H10

Ốp sóng gỗ nhựa EUPWOOD EUK-WL159H10

Ốp sóng gỗ nhựa EUPWOOD EUK-WL159H10

517,000 đ
Ốp gỗ nhựa EUPWOOD EUK-W125H12

Ốp gỗ nhựa EUPWOOD EUK-W125H12

Ốp gỗ nhựa EUPWOOD EUK-W125H12

737,000 đ
Ốp gỗ nhựa EUPWOOD EUK-W96H9

Ốp gỗ nhựa EUPWOOD EUK-W96H9

Ốp gỗ nhựa EUPWOOD EUK-W96H9

847,000 đ
Ốp gỗ nhựa EUPWOOD EUK-W121H8

Ốp gỗ nhựa EUPWOOD EUK-W121H8

Ốp gỗ nhựa EUPWOOD EUK-W121H8

660,000 đ
Sàn gỗ nhựa composite EUP-D145H21

Sàn gỗ nhựa composite EUP-D145H21

Lắp đặt sàn bể bơi, sân vườn, sân thượng, cầu cảng. Độ bền trên 20 năm

919,600 đ
SÀN GỖ NHỰA composite EUP-D145H25

SÀN GỖ NHỰA composite EUP-D145H25

Lắp đặt sàn bể bơi, sân vườn, sân thượng, cầu cảng. Độ bền trên 20 năm

1,310,100 đ
SÀN GỖ NHỰA composite EUP-D140H25

SÀN GỖ NHỰA composite EUP-D140H25

Lắp đặt sàn bể bơi, sân vườn, sân thượng, cầu cảng. Độ bền trên 20 năm

1,050,500 đ
Cột gỗ nhựa composite EUP-S120H120

Cột gỗ nhựa composite EUP-S120H120

Cột giàn hoa, chòi nghỉ và các ứng dụng khác. Độ bền trên 20 năm

459,800 đ
Lam gỗ nhựa composite EUP-S150H50

Lam gỗ nhựa composite EUP-S150H50

Làm lam dựng, thanh đà đỡ của giàn hoa, chòi ngỉ. Độ bền trên 20 năm

310,200 đ
Lam gỗ nhựa composite EUP-S90H40

Lam gỗ nhựa composite EUP-S90H40

Làm hệ lam dựng, lam trần, lam giàn hoa. Độ bền trên 20 năm

151,800 đ
Lam gỗ nhựa composite EUP-S60H30

Lam gỗ nhựa composite EUP-S60H30

Làm hệ lam dựng, lam trần, lam giàn hoa. Độ bền trên 20 năm

90,200 đ
Cột gỗ nhựa composite EUP-S90H90

Cột gỗ nhựa composite EUP-S90H90

Cột giàn hoa, chòi nghỉ, lam dựng và các ứng dụng khác. Độ bền trên 20 năm

320,100 đ
Ốp gỗ nhựa composite EUP-W140H16

Ốp gỗ nhựa composite EUP-W140H16

Ốp tường, trần ngoại thất. Độ bền trên 20 năm

919,600 đ
Thanh đa năng gỗ nhựa composite EUP-D70H12

Thanh đa năng gỗ nhựa composite EUP-D70H12

Trang trí nội ngoại thất. Độ bền trên 20 năm

68,200 đ
Vỉ gỗ nhựa composite EUP-D300X300

Vỉ gỗ nhựa composite EUP-D300X300

Lót sàn bể bơi, sân vườn, sân thượng. Độ bền trên 20 năm

83,000 đ
Xương sàn gỗ nhựa composite EUP-F60H30

Xương sàn gỗ nhựa composite EUP-F60H30

Xương dưới sàn. Độ bền trên 20 năm

66,000 đ
Xương sàn gỗ nhựa EUP-F40H25

Xương sàn gỗ nhựa EUP-F40H25

Xương dưới sàn. Độ bền trên 20 năm

53,900 đ
Nẹp V gỗ nhựa composite EUP-V60H40

Nẹp V gỗ nhựa composite EUP-V60H40

Nẹp kết thúc sàn, ốp tường. Độ bền trên 20 năm

66,000 đ
Chốt liên kết sàn EUP-PKC

Chốt liên kết sàn EUP-PKC

Chốt liên kết giữa các thanh ván sàn. Độ bền trên 20 năm

1,950 đ

Top